Bejelentés


Nagykáta és Vidéke HE Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Horgászrend

Az egyesület tavai a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi területén, tájvédelmi körzeten belül vannak, ezért az egyesület horgászrendjén kívül a Nemzeti Park által évente kiadott korlátozásokat is be kell tartani, mint például az etetőanyag használatának tilalmát, a hátsó II. tóra vonatkozó részleges horgászati tilalmat stb. Mind az egyesület horgászrendjét, mind a vonatkozó korlátozásokat részletesen az első tó bejáratánál, a toronynál, a két tó között, valamint a hátsó II. tó végénél helyezzük ki.

 

DINPI engedély 2021

 

HORGÁSZREND és HÁZIREND a NAGYKÁTA és VIDÉKE HORGÁSZEGYESÜLET FARMOSI 1-es 2-es tavára 2021 évre.

 

 

1. Horgászrendünk érvényes a 2013. évi CII. január 1-.én életbe lépett halgazdálkodási törvénnyel  kiegészítve a helyi horgászrenddel és a Természetvédelmi előírásokkal száma: 2021/01072, további információ: www.nagykatavidekehe.5mp.eu; v: Tel.: +36 70 284 0035

2. Tavak és környéke Természetvédelmi terület ezért az erre vonatkozó szabályok betartása kötelező a farmosi 1-és 2 tavakon horgászni csak a  kijelölt területeken szabad. Erről horgászat megkezdése előtt mindenki tájékozódjon a kihelyezett hirdető táblán, a tiltott területeket még egy

"Horgászni Tilos" tábla is jelzi!

A tavak víztér kódja 13-040-1-1    !

3. Törvénytől eltérően használható készségek és fogási előírások:

FELNŐTT

IFI

GYEREK *

 

2 Bot, botonként max.2horog

1 Bot,  max. 2 horog

1 Bot, max.1 horog

 

HALFAJ

NAP

HÉT

ÉV

NAP

HÉT

ÉV

NAP

HÉT

ÉV

 

PONTY

2db

6db

40db

1db

2db

20 db

1db

1db

10db

 

AMUR (40cm)

1db

1db

1db

1db

1db

1db

 

Ragadozók

2db

2db

1db

1db

1db

1 db

 

Nemes hal összesen

3db

9db

1db

4db

2db

2db

 

Egyéb hal

4kg

2kg

1kg

 

*Gyerek horgász csak Nagykátai területi engedéllyel rendelkező felnőtt horgásszal horgászhat!

4. A horgász köteles a fogási naplót vezetni és a kifogott nemes halat a készség  újra bedobása előtt beírni. Cserélgetni Tilos! Az egyéb hal fogását a horgászat befejeztével a horgászhely elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba. Kivételt képez a törpeharcsa, amely nem esik mennyiségi korlátozás alá, melyeket a horgász köteles a helyszínről elszállítani. A szabályosan megfogott és elvinni kívánt hal elszállítása a horgászhelyről csak és kizárólag élettelen állapotban engedélyezett, a horgászathoz szükséges csalihal kivételével.

5. A területi jegy megváltásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép és-vagy videofelvételeket az Egyesület köteles az adatvédelmi törvénynek megfelelően zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni. A horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre érvényes horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja.

6. A horgász a horgászat befejeztével a fogási naplóban a vízterület elhagyását köteles minden alkalommal beírni a következők szerint:

7. Szerves és szintetikus, szag-és íz anyagot tartalmazó, etető és csalogató szereket a védett területre bevinni és ott használni is szigorúan TILOS !

Az I. tóra ( Göbölyáráshoz közelebb eső ) maximum 1kg/fő/nap mennyiségű tiszta kukoricadara etetőanyag használható!

8. Éjszakai horgászat:

· A horgászhely folyamatos kivilágítása az első horgászlámpa felkapcsolástól ill. napnyugtától az országos rendnek megfelelően kötelező;

· Ifjúsági horgász csak kint lévő felnőtt Nagykátai területi engedéllyel rendelkező horgász felügyeletében horgászhat. Éjszakai gyermekhorgászat nincs.

· Kivilágítatlan horgász fegyelmi vétséget követ el!

9. A gátra kerékpár és motorkerékpárral minden napszakban fel lehet hajtani, személygépkocsival csak érvényes kiadott rokkantigazolvánnyal rendelkezők hajthatnak fel.

10. Az Egyesület fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben vagy a területi jegyen nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a lehetőség szerint a területi jegyen, a Egyesület honlapján, helyi újságban és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz. Ilyen eset a pergetési Tilalom is amit 170cm alatti vízmélységnél rendel el.

11. Az egyesület kezelésében lévő Tápió-Hajta vízfolyáson a MOHOSZ horgászrendje érvényes kivétel a természetvédelmi táblával jelölt területeken a folyás mindkét partján horgászni Tilos

12. Szemetes helyen horgászni tilos, melynek területi hatálya a 2013. évi CII tv. szerinti halgazdálkodási vízterület fogalma alapján értendő. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet. A horgász köteles magánál tartani egy szemetes zsákot szemét gyűjtése céljából.

13. Az éves társadalmi munka mindenkinek kötelező. Ezekről a napokról tájékoztatást adunk ki. Aki a hirdetett napokon nem tud eljönni lehetősége van külön napot kérni a tógazdától ill. horgászmestertől. Tel.: +36 70 284 0035;    A társadalmi munka megváltható telepítési hozzájárulással melynek összege:, 5000 Ft, ezt a következő évi engedélyváltáskor kell befizetni.

14. Felhívjuk a Tisztelt Horgásztársak figyelmét, hogy a Természetvédelmi a Halászati őrök és Társadalmi halőrök munkáját magatartásukkal maximálisan segítsék!

15. A tóban fürödni, állatot fürdetni a parton sátorozni, tűzet gyújtani, a partot, illetve a medret  borító lágyszárú növényzetet más fás szárú növényzetet  irtani és egyéb a  környezetre és a halállományra veszélyes tevékenységet folytatni szigorúan tilos!

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!